Block Fiesta

 • Diện tích11,994 m2
 • Tầng cao18 tầng
 • Số căn394 căn
 • Tầng hầm02
 • Mật độ XD khối đễ:37.5%
 • Mật độ XD khối tháp:28%
 • Chiều cao tầng: 3.2m
 • Chỗ đậu xe: 516 chỗ đậu xe hơi, 1585 chỗ xe máy
xem chi tiết

Block Galaxy

 • Diện tích: 10,528 m2
 • Tầng cao: 18 tầng
 • Số căn: 435 căn
 • Tầng hầm: 02
 • Mật độ XD khối đễ: 37.77%
 • Mật độ XD khối tháp:31%
 • Chiều cao tầng: 3.2m
 • Chỗ đậu xe: 436 chỗ đậu xe hơi, 1371 chỗ xe máy
xem chi tiết
[ Chọn block để xem chi tiết ]
ĐĂNG KÝ nhận thông tin